Hva er resirkulering og hvorfor er det viktig?

Hva er resirkulering og hvorfor er det viktig?

Som en bedrift som prøver å gjøre en forskjell, er det vårt ansvar å forstå viktigheten av resirkulering og hvordan det fungerer. Resirkulering reduserer mengden avfall som havner på avfallsstasjoner og forbrenningsanlegg. Heldigvis for deg, så trengs det bare én person for å resirkulere og utgjøre en forskjell!

Hva er resirkulering?

De siste tiårene har resirkulering og kildesortering blitt en stor del av hverdagen til de fleste familier i Norge. Ifølge Grønt Punkt Norge er resirkulering “Å resirkulere er å sørge for at noe går i kretsløp. Ved å kildesortere emballasje sørger du for at plasten, kartongen, metallet eller glasset som er brukt til å produsere emballasjen kan få muligheten til å bli til noe nytt.” Etter at materialene er resirkulert, sendes de til et gjenvinningsanlegg for å sorteres og behandles til nyttige materialer som kan brukes i produksjon. Disse resirkulerte materialene kan deretter gjenbrukes og være til nytte for andre bedrifter som søker materialer.

Hva er fordelene med resirkulering?

Det er mange fordeler med resirkulering, inkludert å redusere mengden avfall på søppeldynger, bevare naturressurser, øke økonomisk sikkerhet, og forhindre forurensning. Spesielt reduserer resirkulering luft- og vannforurensning ved å redusere mengden avfall som havner på deponier. Det er mange skadelige kjemikalier og gasser som slippes ut på deponier, så resirkulering hjelper med å redusere forurensningen forårsaket av dette avfallet. Videre bidrar resirkulering til økonomien ved å skape jobbmuligheter over hele landet.


Hvor mye energi sparer man ved å resirkulere?

Å resirkulere bare én gang kan spare en eksepsjonell mengde energi. Ifølge Aksjon gjenvinning så kan aluminium kan resirkuleres i det uendelige. Å resirkulere aluminium krever kun 5 % energi sammenlignet med å utvinne aluminium fra bauksitt. Det betyr at den samme energimengden som kreves for å lage én helt ny boks, kan brukes til å lage 20 resirkulerte bokser.


Hvordan resirkulerer jeg?

Det er tre grunnleggende trinn for resirkulering: innsamling, produksjon, og kjøp av nye produkter laget av resirkulerte materialer. Først kan bare visse materialer og gjenstander resirkuleres, inkludert aviser, magasiner, plastflasker, og aluminiumsfolie. Andre gjenstander som elektronikk, mat og knustglass kan ikke resirkuleres. Heldigvis blir flere produkter i dag produsert med resirkulert innhold. Når du går gjennom matbutikken, prøv å kjøpe produkter som enkelt kan resirkuleres eller inneholder resirkulerte materialer. Noen av disse varene inkluderer aluminiumsbokser, frokostblandingsbokser, eggekartonger, og tørkepapir.