Produksjon og ansvarlighet

I en til tider selvsentrert markedsøkonomi vil det noen ganger være økonomiske fordeler ved å ta sosiale- og miljømessige-snarveier for å øke fortjeneste. Dette gjør at ordet ""bærekraftig"" i seg selv blir et omfattende og komplisert konsept. Vi opplever altfor ofte at merkevarer og selskaper benytter seg av egne, subjektive definisjoner av ansvar og bærekraft.


Vi setter høye krav til vårt leverandørnettverk. Både når det gjelder belastning på miljøet, menneskene som er involvert i produksjonen og transporten av produktet. Her kommer en oppsummering av hvordan vi sikrer best mulig standard gjennom alle ledd i forsyningskjeden.

Verifikasjon av forsyningskjeden

Som de fleste bedrifter er vi avhengige av mange ulike leverandører spredt spredt over kloden. Hele prossessen starter med at vi verifiserer eierne av leverandørselskapene og deres nettverk av underleverandører. Leverandøren som leverer det ferdige produktet, er ofte kun ett av et stort nettverk av leverandører som er involvert i prosessen.

For å sikre de ansattes trygghet, rettigheter og velvære i forsyningskjedene våre, er vi avhengige av strenge sertifiseringsprogrammer. Vi pleier også å besøke produksjonsstedene, enten det er en av oss i Concept Zero eller en pålitelig tredjepart.

Amfori er en organisasjon lokalisert i Belgia. De har et sertifiseringsprogram som kalles  BSCI®. Dette sertifiseringsprogrammet regnes som et av de strengeste programmene for forsyningskjeder og produksjon. De går dypt inn leverandørenes kontrakter med ansatte, deres trivsel, arbeidstider, lønn, retningslinjer for å forhindre barnearbeid, spesiell beskyttelse for unge arbeidstakere, rettigheter til foreldrepermisjon samt rettigheter til organisasjonsfrihet & fagforeninger.

Vi krever denne sertifiseringen for alle våre kommersielle leverandører og deres underleverandører; til og med produksjonen av råvarematerialene. Vi samarbeider kun med leverandører som har en høy score (A eller B) på skalen til BSCI sertifiseringen. I tillegg så krever vi ISO:9001-sertifikasjon, som sikrer gode produksjonsprosedyrer og sikkerhet på produksjosstedet. ISO:14001-sertifikasjonen sikrer gode miljømessige ledelsessystemer. Noen av våre leverandører er B Corp® sertifiserte, som oss. (https://www.bcorporation.net/en-us/).

   

 

Ikke-kommersielle leverandører

Når det gjelder våre ikke-kommersielle leverandører, slik som Anubhuti Social Foundation i India, krever vi ikke alle disse sertifiseringene nevnt ovenfor. Dette er små stiftelser som ikke har økonomisk kapasitet til å betale for omfattende sertifiseringsprogrammer, som ofte koster 6-10K USD per år. Når leverandørens overordnede mål ikke er kommersielt, kutter de vanligvis ikke kostnader på bekostning av miljøet eller arbeiderne.

De har sosio-miljøinitiativer som hovedmål, for eksempel ansettelse av synshemmede. De fokuserer ikke på rigide fortjenestemarginer og økonomisk vekst. Våre ideelle leverandører gir lønn som er 15 % høyere enn markedsstandardene i sine regioner, samt en maksgrense på 8,5 timer arbeid per dag. De gir omfattende foreldrepermisjonsvilkår og muligheter for å tilpasse seg og utvikle sine stillinger etter hvert som de får erfaring. Vi mener at våre ikke-kommersielle leverandører viser hvordan produksjon bør gjøres på en helhetlig måte, samtidig som de er effektive og opprettholder produktkvalitet.

 

B Corporation®

Vi er et sertifisert B Corporation. Denne sertifiseringen tar over 10 måneder å fullføre. Den viktigste delen av sertifiseringen er at en tredjepart går gjennom og verifiserer våre interne prosedyrer og leverandører. På denne måten vet du som forbruker at alt det vi påstår om disse faktorene er bekreftet av en uavhengig part.

For oss i Concept Zero er det avgjørende at produksjonen utføres på en ansvarlig måte, både når det gjelder miljø og arbeidssikkerhet. Det er derfor vi vektlegger det å være åpne og transparente om det vi gjør.

Produksjonsregioner

I Europa er produsentene våre basert i Italia, Storbritannia, Sverige og Danmark. I Asia er de basert i Kina, India og Sri Lanka.

EUROPA

Sverige: Malmö

Danmark: Købehavn og Alligne (Bornholm)

Storbritannia: Bristiol og Glasgow 

Italia: Padua

ASIA

Kina: Guangdong og Ningbo

India: Kandai Gaon (Uttarakhand) og Pune

Sri Lanka: Katunayake